Fred Dekkers CV

 
Start
organisatieadviseur
Lombok
zingen en muziek
familie Dekkers
contact en feedback

 

 

Fred Dekkers (1954)

 

Fred Dekkers is een interim manager en organisatieadviseur met een sociaal wetenschappelijke en bedrijfskundige achtergrond. Hij verzorgt advies- en ontwikkeltrajecten in de sectoren overheid, welzijn en maatschappelijke ondernemingen, research en onderwijs, en zakelijke dienstverlening rondom thema’s als samenwerken in ketens en netwerken, product/dienst- en procesvernieuwing, sturing & financiering en HRM. Fred is een creatieve strategische adviseur en procesregisseur die graag werkt in complexe netwerken met verschillende actoren en uiteenlopende belangen en gezichtspunten.

“Een veelheid aan gezichtspunten geeft een helderder beeld dan oogkleppen en eenkennigheid.”

“Frontlinie werkers met rust laten, niet doen!”

‘Het is niet zo interessant om te analyseren hoe je in de problemen bent gekomen,

de vraag hoe je tot inspirerende en werkbare oplossingen komt is veel belangrijker.’

“Als adviseur fungeer ik vooral als blikopener; ik probeer bij te dragen aan het openen van nieuwe perspectieven of het openmaken van sleetse containerbegrippen.”

 ‘Leidinggeven kent de zelfde uitdagingen als opvoeden. Het is de kunst om de balans te vinden tussen motiveren (positief sturen) en grenzen stellen (negatief sturen) en tussen laten ontwikkelen van eigenwijsheid en richting geven.’

“Strategische besluiten, regels en registraties verdienen een toets op hun toegevoegde waarde voor externe dienstverlening, primaire processen en externe effecten.”

Opleiding(en)

·         SIOO Utrecht, Beroepsopleiding Management Consultant (Master of Change Management) (2003)

·         Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde Delft, Doctoraal Bedrijfskunde (1982)      

·         Rijksuniversiteit Utrecht, Kandidaats Psychologie (1978)

·         Norbertuscollege Roosendaal, Gymnasium B (1972)

·         Diverse kortere cursussen waar onder Ontwikkelen managementgames, Logistiek en kwaliteit, gebruikersparticipatie bij automatisering, Conflicthanteren en onderhandelen, Auditor INK, Lead auditor ISO 9000, Train de trainer instrumenten welzijnsinformatie

Werkgevers

·         BentoSpino, interim manager en senior organisatieadviseur (2007-2009)

·         Buitenhek & van Doorn Consultancy, senior organisatieadviseur en interim manager (2003-2007)

·         BDW Advies, senior organisatieadviseur (2000-2003)

·         MEDE Groep, organisatieadviseur en interim manager (1998 1999)

·         IMD Driebergen (Kerk en Wereld), senior cursusleider/adviseur ondernemingsraden en coördinator (1986-1998)

·         Erasmus Universiteit Rotterdam, universitair docent bedrijfssociologie/-kunde (1981-1985)

·         Universiteit Utrecht, diverse student-assistentschappen (1973-1975)

Sectorervaring:

·         (lagere) overheid

·         Welzijn, zorg en hulpverlening / maatschappelijke ondernemingen

·         Zakelijke dienstverlening

·         Nutsbedrijven

·         Industrie, installatietechniek en ingenieursbureaus

·         Research en onderwijs

Thematische zwaartepunten:

·         Strategie en financieel beleid / budgettering maatschappelijke ondernemingen / welzijnsinformatie / beleids- en beheersinformatie in publieke organisaties

·         Fusies en integratieprocessen / netwerkontwikkeling / interorganisationele samenwerking

·         Strategische heroriëntatie, ontwikkelen collectieve ambitie bij wijzigende context

·         HRM, resultaatsturing en competentieontwikkeling, mobiliteit, management development

·         Reorganisatie en organisatieherontwerp, procesontwerp en -verbetering

·         Organisatie van dienstverlening en facilitaire ondersteuning

·         Kwaliteit en ontwikkeling in professionele organisaties

·         Kwaliteit, arbo en milieu

·         Verandermanagement / large scale interventions

·         Teamontwikkeling, mediation en conflicthantering

·         Medezeggenschapsontwikkeling, interactieve beleidsontwikkeling, stakeholder participatie

 Enkele recente projecten:

·         Plan van aanpak ontwikkelspoor regionalisering brandweer

·         Wijkraadpleging winkels en horeca

·         Onderzoek koortevredenheid        

·         Interim manager facilitaire ondersteuning Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Amsterdam (2004 -2008)

·         Cultuur analyses gemeenten voor herindeling; cultuurproject gemeente

·         Introductie resultaatgesprekken en competentieontwikkeling in een gemeente

·         Coachen directeur welzijnsstichting bij strategische heroriëntatie en ketensamenwerking

·         Teamontwikkeling en ontwikkeling vakmanschap buitendienst gemeente

·         Productontwikkeling en competentieontwikkeling professionals n.a.v. WMO in welzijnsorganisatie

·         Coachen wethouder grote gemeente i.v.m. relatie met ambtelijke organisatie

·         Opzetten en begeleiden Netwerk Medezeggenschap Universiteit Utrecht

·         Workshops personeelsbeleid in de jeugdzorg (A&O fonds)

Erkend als gecertificeerd organisatieadviseur door OOA (CMC)

Lid van de wijkraad Utrecht West en Klankbordgroep Kop van Lombok

 

Geboren 11 maart 1954 in Roosendaal

Gehuwd met Nelly Manders (1956) en trotse vader van Wieke Manders (2000)

 

Drs. Fred Dekkers MCM CMC
Krugerstraat 18, 3531 AP Utrecht
T: 030 29 33 687
M: 06 449 10 540
fred.dekkers@lombok.nl

Start | Omhoog | CV | artikelen