Fred Dekkers

Lombok
 
Start
organisatieadviseur
kandidaat raadslid GroenLinks
Lombok
zingen en muziek
familie Dekkers
contact en feedback

Lombok prachtwijk

Na een aantal jaren op kamers bij particulieren en in een studentenflat kwam ik in 1975 naar Lombok. Toen was Lombok een wijk aan de 'andere' kant van het station. Binnenkort hoort Lombok tot het centrum van Utrecht. Lombok was in de zeventiger jaren een probleemwijk. Een wijk waar, door de goedkopere woningen, buitenlandse werknemers en hun gezinnen zich konden vestigen. Vooral door de inzet van actieve bewoners (Lombok Anders, verzet tegen de sloop en voor woningverbetering, talloze culturele initiatieven) is Lombok het voorbeeld van een krachtwijk geworden. Een kleurrijke wijk met ondernemende mensen.  

Nog steeds nemen verschillende groepen mensen initiatieven om van Lombok en leuke wijk te maken: vrijwilligers bij de speeltuin Bankaplein organiseren activiteiten voor kinderen, het Molenerf 'de Ster' en het Wilde Westen en Spinoza Spreekt organiseren culturele activiteiten, 'Maanzaad / Slinger voor Lombok' maakt muurschilderingen en andere kunstwerken, actiegroepen als Bevaarbare Leidsche Rijn en Trek Lombok door tot het Spoor, een eigen glasvezelnet en zonne-energiecentrales, en nog veel meer. Veel van deze groepen presenteren zich op de wijkwebsite Lombox

Wijkraad West

Ik ben sinds 2003 Lid van de wijkraad West, een adviesorgaan voor burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Sinds februari 2010 ben ik voorzitter.
De wijkraad West heeft bijgedragen aan de diversiteit in de wijk, nieuwbouw en herontwerp van de openbare ruimte die past bij de wijk West als 'binnentuin', versteviging van groen en blauw in de wijk, verminderen van luchtverontreiniging en verkeersoverlast, en verbeteren van burgerparticipatie. Uiteraard niet alleen, maar samen met de vele actieve bewoners en ondernemers in Utrecht West.

Jaarlijks organiseert de wijkraad een wijkraadpleging. De afgelopen jaren over onder meer:

bullet een beter ontwerp voor de Kop van Lombok en het Westplein
bullet participatie bij ingrijpende bouwprojecten
bullet verkeer en luchtverontreiniging
bulletwinkels en horeca
bulletUtrecht West aantrekkelijk en bereikbaar
bulletGroen

Kop van Lombok - Lombokplein

Lombok is een van de mooiste buurten in Utrecht. De komende jaren gaat er nog veel veranderen en dat biedt kansen om van Lombok nog een mooiere wijk te maken.
Het doortrekken van bevaarbare Leidsche Rijn tot de Catherijnesingel, de ondertunnelling van het Westplein en bebouwing van de kop van Lombok en het gebied tussen Lombok en het spoor maken het mogelijk om Utrecht West op menselijke maat te verbinden met het centrum binnen de singels en een levendig - veelkleurig - kleinschalig gebied te ontwikkelen dat een contrapunt op menselijke maat vormt ten opzichte van het grootschalig vermaak en de hoogbouw ten zuiden van de bevaarbare Leidsche Rijn.
In 2005 presenteerde de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar een plan (de Chinese muur) waar de buurt tegen te hoop liep. Na dit verzet en een wijkraadpleging door Wijkraad West is een klankbordgroep ingesteld die een ander plan heeft uitgewerkt, dat wel de steun heeft van de wijk.
advies klankbordgroep Een uniek participatieproject dat terecht is genomineerd voor de participatieprijs Utrecht.

Verschillende groepen in de wijk hebben zich gebundeld in de Ontwikkelgroep Lombok Centraal om mee te praten en initiatieven te nemen over de ontwikkeling van dit gebied.

Samen met de gemeente heeft de Ontwikkelgroep Lombok Centraal een ontwikkelvisie gemaakt voor het Lombokplein en omgeving. Over de visie zijn gemeente en OLC het eens, maar niet over de Westpleintunnel.

Toekomstbeeld Westplein en omgeving

De barrières zijn zoveel mogelijk weggenomen en Lombok is weer verbonden met de binnenstad en het station. De kop van Lombok wordt deel van een hersteld en verruimd stadshart, een aantrekkelijke poort naar de binnenstad, een volwaardige toegang naar het station. De functies, gebouwen, openbare ruimte en kwaliteiten passen bij de wijk en de binnenstad. De verblijfswaarde van het hele gebied is sterk vergroot. Het Lombokplein is een fijne plek om te verblijven, te wonen, te winkelen en een terrasje te pakken. De Leidsche Rijn is hersteld, bevaarbaar en gekoppeld aan de herstelde singel. Er zijn passende voorzieningen, functies en bebouwing op de oevers: aanlegsteigers, een draaikom, terrassen, groen en bebouwing die de structuur heeft hersteld en de zon de ruimte geeft. In de toekomst zijn het autoverkeer en openbaar vervoer zo geregeld, dat het gebied vanaf het Jaarbeursplein tot aan de Vleutenseweg / Daalsetunnel het domein is van de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer. Het HOV en taxiverkeer zijn zo goed mogelijk ingepast. Alle langzaam verkeerroutes zijn prettig en veilig. Er is alleen beperkt lokaal autoverkeer. De overlast van doorgaand autoverkeer - vervuiling, geluid, onveiligheid, een onrustig leefklimaat, ruimtebeslag - is tot een minimum teruggebracht. Doorgaand verkeer gaat er onderdoor via de nieuwe Westpleintunnel. De Van Sijpesteijnkade is behouden en fraai ingepast en vormt samen met de nieuwe bebouwing op de zuidoever een herkenbare verbinding met de binnenstad. De geleidelijke overgang van wijkschaal naar (groot) stedelijke schaal is logisch en herkenbaar vormgegeven. De openbare ruimte is smaakvol en samenhangend ontworpen. De Sijpesteijntunnel, Leidseveertunnel, Daalsetunnel, NS-noordtunnel en de route langs het NH hotel zijn voor zowel gebruikers & bewoners als voor passanten & bezoekers aangenaam en van hoge kwaliteit, vooral voor fietsers en voetgangers. Aan de noordoever van de Leidsche Rijn ligt het prettige, levendige Lombokplein met winkels en voorzieningen die de huidige winkels en bedrijvigheid aan de Dam- en Kanaalstraat versterken. De functies passen bij de culturele identiteit van Lombok en er zijn veel cultureel-maatschappelijke activiteiten. Op het plein staat een kunstwerk en is groen. Het plein is met zijn Lomboks karakter een scharnierpunt naar de grootschalige gebouwen en voorzieningen in het stationsgebied

 

Steun onze toekomstdroom en laat dat horen!

Als we niet oppassen gaat het de verkeerde kant op met de westzijde van het stationsgebied. Alle aantrekkelijke onderdelen van eerdere plannen rondom het Westplein dreigen te sneuvelen. En de problemen van de centrumzijde worden steeds meer naar West verschoven: het toenemend aantal bussen / Hoogwaardig Openbaar Vervoer gaat veel meer druk op West (plein) geven. De autodruk wordt in de toekomst met knips wel wat minder, maar het blijven zeker 15.000 auto’s en meer. Dat komt niet in de richting van de maximaal 4000-5000 die wij in de toekomst aanvaardbaar vinden. Al zouden ook wij het mooier vinden als het autoverkeer buiten de stad wordt gehouden, zodat een tunnel of drukke doorgaansweg niet nodig is. Maar dat vinden wij niet realistisch, als je bedenkt dat er een fly-over op het 24 Oktoberplein is gebouwd zodat auto’s de oude binnenstad snel kunnen bereiken. De binnenstad zal autobereikbaar (moeten) blijven en dit zal vooral via West gaan.Verder dreigen tijdelijke maatregelen een voorschot te nemen op een inferieure en halfslachtige eindoplossing. Het Lombokplein en de tunnel worden op de lange baan geschoven en alleen de HOV moet snel gerealiseerd worden. NS Poort werkt gestaag door richting sloop en (te) massaal bouwen aan de Van Sijpesteijnkade. De middelen die al wel voor de verbreding van de Leidsche Rijn en de bouw van een tunnel gereserveerd waren zijn allemaal wegbezuinigd. Mede om gaten in de begroting aan de centrumzijde mee te dichten. Het is duidelijk dat de ambtenaren van de POS druk bezig zijn om hun zuinige plannen voor west aan de burgers, B&W en de gemeenteraad voor te houden. Wij willen dat het Masterplan, het Referendum, Visie A, allerlei afspraken en beloftes doorgaan. Wij willen graag deel gaan uitmaken van een mooi ingerichte nieuwe binnenstad. Het is de hoogste tijd dat wij stadsbewoners wakker worden en van ons laten horen.

Onderteken de speciale petitie op:petities.nl 'Verbind West, auto onderlangs'

 

 Start | organisatieadviseur | kandidaat raadslid GroenLinks | Lombok | zingen en muziek | familie Dekkers | contact en feedback